Home

Perspectief

Onder 'onzekerheden' wordt een aantal ontwikkelingen met mogelijke toekomstige (financiële) consequenties nader uitgewerkt of geactualiseerd. De genoemde consequenties verwerken we niet financieel in deze Kadernota 2021, omdat ze ofwel binnen de huidige begroting worden opgevangen, ofwel omdat ze qua omvang of moment van voordoen nog niet vaststaan.

Corona/COVID-19
Er is nog veel onzekerheid over de duur en omvang van de huidige coronamaatregelen en over de kortere en langere termijn effecten hiervan voor instellingen, ondernemers en inwoners van Dordrecht. Allereerst zal het Rijk de financiële gevolgen van deze nationale crisis-aanpak moeten dragen. Het is echter mogelijk dat de gemeente ondernemers of instellingen, als de maatregelen van het Rijk op onderdelen onvoldoende blijken, extra wil ondersteunen. Zowel de autonome effecten van de crisis als de maatregelen waar de gemeente eigen keuzes in kan maken, zullen via de Bestuursrapportage 2020 inzichtelijk worden gemaakt. De financiële effecten hiervan zullen allereerst via het weerstandsvermogen van de gemeente worden opgevangen. Vooralsnog is daarin rekening gehouden met een bedrag van € 10 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36