Home

Eneco-opbrengst

De kern van de reserve Dividend Compensatie bestaat uit "slimme" dingen doen met deze middelen om het verloren structurele Eneco-dividend van in totaal ongeveer € 6 miljoen te compenseren. Het zal in deze categorie vaak gaan om mogelijkheden tot het verminderen van structurele kosten, daar waar bij voorstellen op de reserve Agenda Dordt 2030 de focus meer ligt op het verhogen van structurele inkomsten.

Bedragen × € 1 miljoen

Reserve Dividend compensatie

125,0

1

Realiseren rentevoordelen

30,0

2

FLO Brandweer

12,5

Vrij besteedbaar

82,5

Realiseren rentevoordelen (€ 30,0 miljoen)
Een eerste voor de hand liggende mogelijkheid is het omzetten van huidige leningen met een relatief hoog rentepercentage tegen de lagere actuele rente. Dat kost éénmalig geld, maar levert een structureel lagere rentelast op in de meerjarenbegroting. Onder de Dekkingsmaatregelen is een bijbehorende lagere rentelast van € 1,9 miljoen doorgevoerd (naar de toekomst aflopend). Dit bedrag komt bovenop de bedragen die in de Begroting 2020 al zijn opgenomen.

Een aantal leningen van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Nederlandse Waterschapsbank (NWB) komen voor deze mogelijkheid in aanmerking. Het bedrag (zogenaamde agio) dat in één keer aan rente vooruitbetaald moet worden bij aflossen of omzetten van deze leningen bedraagt maximaal € 30,0 miljoen. Overigens is met een deel van deze lagere rentelast reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting van 2020.

Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer (€ 12,5 miljoen)
Vanwege recent gewijzigde regelgeving is het onderwerp FLO voor brandweerlieden actueel geworden. De mogelijkheid doet zich voor om in plaats van een jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een voorziening in één keer te treffen op de balans van de gemeente Dordrecht. Dit zou betekenen dat wanneer een bedrag van € 12,5 miljoen in één keer wordt voorzien, daarmee een jaarlijkse uitgave van € 0,5 miljoen in de begroting wordt bespaard.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36