Dit is de Kadernota 2021 van de gemeente Dordrecht!
In deze Kadernota 2021 zijn de contouren getekend waarbinnen de Begroting 2021 wordt opgesteld. De effecten van de coronacrisis hebben slechts in beperkte mate een plaats gekregen. In de Bestuursrapportage 2020 worden deze, voor zover mogelijk, integraal in beeld gebracht om vervolgens ook een plaats te krijgen in de Begroting 2021.

Via onderstaande knoppen navigeert u direct naar enkele belangrijke onderdelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36