Home

Mutaties

Het onderdeel indexeringen valt uiteen in twee delen:

SAMENVATTING INDEXATIES

UITGAVEN

De personele budgetten met 1,0% te verhogen.

Het budget voor de prijsgevoelige budgetten te verhogen, zodat 50% van het budget met 1,9% kan worden geïndexeerd.

De subsidiebudgetten met 1,98% te verhogen.

De budgetten voor verbonden partijen met 1,98% te verhogen.

INKOMSTEN

Ongebonden heffingen:

De totale OZB-opbrengst 1,9% (indexatie) hoger te begroten dan in 2020.

Het tarief voor de logiesheffing niet te indexeren.

Het tarief voor de hondenbelasting vast te stellen conform de beleidswens Hondenbelasting en het daadwerkelijk verwachte aantal honden.

De precariobelasting (niet zijnde voor kabels en leidingen) met 1,9% te verhogen.

Gebonden heffingen:

De afvalstoffenheffing met 3,1% te verhogen.

De rioolheffing met 4,0% te verhogen.

De parkeertarieven met het specifieke CPI percentage te verhogen.

De bouwleges, lijkbezorgingsrechten en overige ongebonden heffingen met 1,9% te verhogen.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36